A-Lanes A15 (Botlek)

Alle in het zicht zijnde betondelen van de kunstwerken en alle geluidsschermen hebben we behandeld met onze antigraffiti coating GBS-47. Tijdens de bouw hebben we dit project ook graffitivrij gehouden.

Alle dekken, voegen, kabelgoten etc. zijn door ons behandeld met het hydrofobeermiddel Hydrol SB1-1.

Een bijzonder groot en complex project, met een zeer prettige samenwerking. We hebben het met veel plezier uitgevoerd.